Редовно одржување на Вашата веб страна

Ажурирање на системот и додатоците, чување на копија на сигурно, безбедносни проверки, мониторинг и 24/7 Поддршка – Комплетно Одржување на веб страни. Не дозволувајте вашата веб страна да биде хакирана да не работи или биде спора.

Одржување на веб страни

Во суштина одржување на веб страна е редовно проверување на Вашата веб страна, решавање на проблеми и грешки, како и нејзино ажурирање и мониторинг.

Секоја веб страна би требало да се редовно да се  следи и проверува. Одржување на веб страни е процес на проверка дали вашата веб страна е “здрава” и дали работи добро. Ова треба да се прави на дневно, неделно или месечно се со цел да ја одржите “свежата” содржина на Вашата веб страна, да поттикнувате континуиран раст на сообраќајот кон истата и да го зајакнете рангирањето на SEO и Google.

Подеднакво важно е и за големите и малите бизниси да имаат добро одржувана и привлечна веб страна, со цел да ги ангажираат и задржат клиентите. Повеќето сопственици на веб страни се повеќе фокусирани на развој на својата деловна активност и немаат доволно време и вештини да се справат со сето тоа. Затоа сме тука да Ви предложиме услуги кои освен изработка, вклучуваат и одржување на Вашата веб страна.

Комплетна грижа за вашата веб страница

01

Оптимизирање на брзина на Веб страна

02

Решавање на безбедносни проблеми

03

Заштита , мониторинг и back-up

Веднаш штом Вашата веб странa е активна и работи, ние ќе се погрижиме за најосновните и клучни задачи за одржување на веб страни. Истите вклучуваат постојан мониторинг, решавање на безбедносни проблеми при случување на истите, менаџирање на хостинг и обновување на домеин, оптимизација на брзината на веб страната, зачувување на резервна копија од базата на податоци на сајтот и сл.

Што добивате со редовно одржување?

Откако една веб страна ќе се изработи и ќе биде активна, многу е значајно да се осигурате дека вашата страница работи со полн капацитет. Редовното ажурирање и правилно одржување на вашата страница овозможува безбедност на самата веб страна. Покрај тоа на овој начин се зголемува бројот на нови посетители, се зголемува сообраќајот кон истата и многу повеќе.
Одржување на веб страни

Придобивки од одржување на веб страница

Вашата веб страница работи со полн капацитет

Оптимирана брзина на вашиот веб сајт

01

Редовно и правилно ажурирање

Зголемен сообраќај кон вашата веб страна

02

Постојан мониторинг 24/7

Решавање на безбедносни проблеми

03

Редовен back-up на сајтот

Зачувување на резервна копија

04

Зошто ми е потребно редовно одржување на мојата веб страница?

Ви нудиме редовно и правилно одржување на Вашата веб страна кое вклучува постојан мониторинг, решавање на безбедносни проблеми, оптимизација на брзината, back-up и сл.
Со редовното одржување на Вашата веб страна се поттикнува континуиран раст на сообраќајот кон истата и се зајакнува нејзиното рангирање на Google.
Во зависност од дадената ситуација, времето потребно за извршување на самата промена или барање , може да се движи од 5 минути за најобично барање до најмногу 24 часа.

Нашиот тим Ви е достапен 24/7 преку телефон, email, Viber или Skype доколку имате било какви прашања или проблеми со Вашата Веб страна.

Нарачај пакет за одржување на веб страна

Побарај понуда за одржување